Защо Македония? 

 • Зони за свободна търговия за 650 милиона + пазар;
 • Значителна логистика;
 • Макроикономическа стабилност;
 • Изключителен успех при осъществяването на реформите;
 • Стимули в зоните за свободна търговия;
 • Налична и конкурентноспособна работна сила (41.5% от населението под I 30)
 • Ангажираност с образованието по ИКТ;
 • Правителство приятелски желаещи да правят бизнес, готови да работят ръка за ръка с вас.

ДРУГИ ПРИЧИНИ

 • Стратегически разположени за бъдещо разширяване на бизнеса;
 • Електронно плащане на данъци;
 • Търсенето на „Произведено в Италия“ е особено високо и не престава да расте.
 • Първа страна в Югоизточна Европа да подпише споразумението за стабилизиране и асоцииране с Европейския съюз през 2001г.;
 • Процес на рационализиране на бюрокрацията;
 • Поволни регулативи за инвестиции;
 • Благоприятни правила за инвестиции;
 • Благодарение на отличната инфраструктура, с която е оборудвана;
 • Квалифицирана работна сила на конкурентни цени;
 • Страна кандидатка за членство в ЕС и НАТО;
 • Земја кандидат за влез во ЕУ и НАТО;
 • От анализа на Световната банка страната е силно ангажирана да позволи на чуждия капитал да навлезе на нейната територия чрез изключително благоприятна данъчна система и особено проста и ефективна бюрократична система.
 • Свободен достъп до пазари на трети страни;
 • Бърза регистрация на фирми;
 • Формалното учредяване на дружество предполага незабавни ползи за самите компании и за предприемачите, както и изисква особено бързо време. Официално установените дружества имат свободен достъп до услуги и институции, от съдилища до банки и нови пазари.
 • Среда, благоприятна за бизнеса;
 • Цифров кадастър;
 • Търговските отношения с Италия, те са в непрекъснат растеж и еволюция през последните 10 години;
 • Макроикономическа стабилност;
 • Трансгранична система „One Stop Shop“ за търговски операции; Италианските продукти се радват на отличен образ в Македония