Идеи и проекти

factory-bg

Производство на облекло с високо качество за клиенти от висшата италианска мода. Възможностите за изработка на ишлеме между Италия и България непрекъснато растат.Този растеж е обоснован от ниското заплащане на труда в България, както и от близостта на двете държави от логистична гледна точка.Това са две от основните преимущества за  италианския инвеститор, който иска да премести частично или на 100% своето  производство.

 

building-bg

Изграждане на сграда за жилищни нужди в процъфтяващ квартал на София. Цена на терена € 165.000, разходи за строителство за 1200 m2 над земята са € ~420 000. Продажна цена на сградата: € ~900.000 евро. Очаквани приходи: € ~300.000 (~35% от инвестицията).

Жилищна сграда в строеж в престижен район на София. Дори и с настъпилата криза, предвид продължаващата миграция от малките градове към София поради икономически причини, столицата на България винаги е имала необходимост от добре изпълнени нови сгради.

tourism-bg

Възможност да се използва огромния туристически потенциал на България, малко известен в Западна Европа. От морето до планината България може да предложи на заинтересуваните предприемачи широк кръг възможности за бизнес свързан със свободното време: стоматологична помощ, рехабилитация, отдих, общи спа процедури / за дихателната система. За всички споменати дейности, Алиас може да асистира с необходимите проверки и организация.

agriculture-bg

Проект за изграждане на лозовия масив от около 200 дка в Централна и Източна България. Разходите за наем ??? хиляди евро на година в продължение на 25 години. Високите очаквания за печалба са базирани на големия западен пазар за дестилата и производството на качествено вино в България.

Лозови насаждения в централно-източна България – след положените грижи според европейските изисквания, за да се превърне в по-доходоносна структура.