Предлагани услуги

services1

Основаване на акционерни и дружества с ограничена отговорност

заклет превод и апостил на италиански дружествени документи, в случаи на участие на чуждестранни юридически лица. Сливания, закупуване, преместване на дружества, отваряне на клонове, второстепенни седалища, фискален адрес, представителства и др. Общо дружествено консултиране със специално внимание към италианските фискални норми (transfer price, CFC, закон Берсани и т.н.)

services2

Фискално асистиране

ежемесечно ДДС деклариране (задължително), управление на каса и банкови операции, интрастат, редакция на тримесечни доклади на италиански език, фискално склад управление (задължително), заключителни баланси с приложени декларации за доходи (за физически и юридически лица), работно консултиране, опериране с регулярни плащания по трудови договори.

services3

Правно и финансово консултиране

предлага възможността да бъдете винаги обслужени относно всички въпроси, които се отнасят то дейността на дружеството, върху законите в обласста на вашия бизнес, търсене на местни партньори, да сте в течение с промените в законодателството, редакция на търговски договори, договори за наем, представителство, търгове и мандати, и т.н. Съдействие при взаимоотношенията с банки, лизинг и финансови компании, и възвръщане на кредити.